Velkommen til Fritidsklub Basen.dk

På denne side kan du følge med i hvad der sker i- og omkring klubben!

 

Sæt kryds i kalenderen

 FORÆLDREMØDE I BASEN 
      med fællesspisning – 
for både forældre og børn -

Onsdag den 14 september fra kl. 17.30-19.30
PROGRAM

Kl. 17.30: Fællespisning for forældre og børn.

Kl. 18.00: Info om Basens hverdag: fremmøde, samarbejde med skolen, brug af huset, kolonier, budget mm.

Kl. 18.15: kom og prøv en USU(understøttende undervisning) time.

Kl. 19.15: Valg til bestyrelsen v/ formand Karen Høffer